Integritetspolicy

Bengt Dahlgren-koncernen förbinder sig att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter och följa gällande dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy innehåller information vilka personuppgifter Bengt Dahlgren kan komma att samla in och hur de kan komma att användas.

GDPR

I denna policy förtydligar vi som företag hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss för att ändra eller på annat sätt meddela något om dina personuppgifter till oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan röra sig om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress men även uppgifter som foton och IP-adresser som kan kopplas till en fysisk person.

Personuppgiftsbehandling

Med personuppgiftsbehandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, lagring och strukturering.

Vilka uppgifter kan Bengt Dahlgren komma att samla in?
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Yrkestitel
 • Företag
 • IP-adress och webbläsarinställninga
Hur samlar Bengt Dahlgren in personuppgifter?
 • Genom förfrågningar eller frågor till Bengt Dahlgren via email, kontaktformulär på hemsida eller sociala medier.
 • Genom beställning av böcker på vår hemsida.
 • Genom deltagande på ett evenemang där Bengt Dahlgren är arrangör.
Vad använder Bengt Dahlgren dina personuppgifter till?

Bengt Dahlgren använder endast personuppgifter för ändamål med laglig grund, till exempel för marknadsföring av våra tjänster eller evenemang. Exempel på hur Bengt Dahlgren kan komma att använda dina personuppgifter:

 • För att svara på frågor/förfrågningar från dig.
 •  För fortsatt kommunikation med dig i ärenden som gäller din fråga/förfrågning.
 • För frågor eller information som kan uppstå i samband med bokbeställning på våra hemsida.
 • För att kontakta dig med information kring våra tjänster och evenemang.
Till vilka lämnar Bengt Dahlgren ut dina personuppgifter?

Bengt Dahlgren kommer inte sälja, hyra ut eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Bengt Dahlgren kan däremot komma att dela dina personuppgifter med:

 • Andra enheter inom Bengt Dahlgren-koncernen.
 • Externa leverantörer som hanterar olika system för Bengt Dahlgren, till exempel IT-leverantörer.
 • Tredje part när Bengt Dahlgren är skyldig till detta enligt lag.
Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur kommer du åt, kontrollerar och raderar dina personuppgifter

Du har enligt §26 personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig, du har också rätt att genom skriftlig kontakt med oss få dina uppgifter raderade.

Kontakt: info@bengtdahlgren.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Vänligen notera att denna integritetspolicy kan komma att ändras framöver. Vi kommer att publicera sådana ändringar på vår hemsida och om ändringarna är väsentliga kan vi komma att kontakta dig med uppdaterad information.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.