Kvalitet- & miljöpolicy

Vi ska med kunden i fokus och på ett strukturerat sätt kontinuerligt 
förbättra Bengt Dahlgrens tjänster. Arbetsprocesser samt kompetensen 
hos våra medarbetare.

Vi ska genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet skapa 
mervärden genom effektivare arbete och därmed nöjdare kunder.

Vi ska underlätta och säkerställa att våra uppdrag genomförs i enlighet 
med kundkrav, lagstiftning och övriga bindande krav som är tillämpliga för 
vår verksamhet.

Vi skall i våra uppdrag samt i vår interna verksamhet verka för hållbar 
utveckling

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.