Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsredovisning

När vår värld ställs inför stora hållbarhetsutmaningar har vi på Bengt Dahlgren inte bara chansen att vara med och påverka, vi har ett ansvar. Tillsammans med våra engagerade medarbetare och intressenter har vi möjligheten och skyldigheten att göra skillnad på riktigt och bidra till morgondagens hållbara samhälle.

Läs vår hållbarhetsredovisning om hur vi tar oss an utmaningen.

Våra hållbarhetsmål 2022-2025

Vi vill vara det företag i branschen som gör kunderna mest hållbara
2025: Våra kunder uppfattar att vi är det företag i branschen som gör kunderna mest hållbara

Minskad klimatpåverkan i våra kundprojekt
2025: 25 % minskad klimatpåverkan från materialen i våra installationsprojekt
2030: Halverad klimatpåverkan från materialen i våra installationsprojekt

Inkluderande arbetsplats
2025: Upplevelsen av att vi är en inkluderande arbetsplats är 100 % hos våra medarbetare
2030: Jämställdhet på alla nivåer i företaget

Klimatneutral verksamhet
2025: Halverade utsläpp från vår verksamhet 
2030: Klimatneutral verksamhet  

Visste ni att vi även erbjuder många olika tjänster inom området Hållbarhet? Exempelvis kan vi ta fram en hållbarhetsstrategi för just er organisation.

Klicka här för att komma till tjänsteområdet Hållbarhet

Vårt statement

För att nå ett hållbart samhälle krävs att vi alla bidrar med kunskap och vilja. På Bengt Dahlgren har vi tagit ställning. Vi ska vara en föregångare. Med engagerade medarbetare erbjuder vi en helhetslösning som bidrar till ett mer hållbart byggande. Det ska vara lönsamt för våra kunder att vara hållbara.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.