Besiktning

För en byggherre är det viktigt att kvalitetssäkra utförda uppdrag. Bengt Dahlgren har besiktningsmän som fastställer att ni har fått det som ni har betalat för. Våra erfarna besiktningsmän utför alla typer av entreprenadbesiktningar inom VVS-, kyl-, styr- och energisektorn. Vi har också specialkompetens för att utföra såväl entreprenadbesiktningar som säkerhetsbesiktningar och årlig driftkontroll av anläggningar för medicinska gaser.

Besiktning inom bygg-, teknisk förvaltning och el

För en byggherre är det viktigt att kvalitetssäkra utförda uppdrag. Bengt Dahlgren har besiktningsmän som fastställer att ni har fått det som ni har betalat för. Våra erfarna besiktningsmän utför alla typer av entreprenadbesiktningar inom VVS-, kyl-, styr- och energisektorn. Vi har också specialkompetens för att utföra såväl entreprenadbesiktningar som säkerhetsbesiktningar och årlig driftkontroll av anläggningar för medicinska gaser.

Certifierad sakkunnig inom brandskydd, SAK3

I vissa fall kräver byggnadsnämnden att en certifierad sakkunnig kontrollant ska anlitas för att göra en kompletterande bedömning av en byggnads brandskydd. Benämningen certifierad sakkunnig inom brandskydd används endast för den som är certifierad enligt BFS 2011:17 SAK 3, och rollen behövs endast i de projekt där byggnadsnämnden specifikt kräver det. 

Bengt Dahlgren har brandingenjörer, med nödvändiga SAK3-certifikat, som kan hjälpa till vid både projektering och kontroll av utförandet.

Utförandekontroll brandskydd

Innan en byggnad får tas i bruk måste alla kontrollpunkter enligt plan- och bygglagen (PBL) vara uppfyllda och byggnadens brandskydd är ofta en av de viktigaste delarna som måste fungera felfritt. Vi hjälper dig att genomföra nödvändig utförandekontroll av byggnadens brandskydd för att garantera att brandskyddet följer brandskyddsbeskrivningen. Vi kontrollerar entreprenörernas och besiktningsmännens arbete och hjälper dig att samordna utförandekontroller.

Sprinklerbesiktning

Bengt Dahlgren kan hjälpta till med besiktningar av din sprinkleranläggning. Vi utför alla olika typer av besiktningar, exempelvis leverans-, revision och entreprenadbesiktningar. Har du frågor kring hur funktionsduglig din anläggning är hjälper vi gärna till. Vi kan bidra med stöd om du har frågor om din anläggning kring underhåll, provningar, kapacitet, vattenkälla med mera.  

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.