Brandfarlig och explosiv vara

Med en gedigen kunskap och erfarenhet om vad lagkraven, som ställs på er om aktsamhet, utredning, kompetens och föreståndare, innebär kan vi hjälpa er till en säker hantering. Vi kan bistå med tillståndsansökan, ta fram alla nödvändiga dokument och ritningar, och sköta myndighetskontakterna.

En brand eller explosion kan ge allvarliga skador på liv och hälsa, och på egendom och miljö. Orsaken kan bero på felaktig hantering av brandfarliga vätskor och gaser, eller på ansamling av brännbart damm. Grunden för en korrekt och säker hantering är riskutredningen som metodiskt kartlägger riskerna med brandfarlig vara eller brännbart damm i er verksamhet. Klassningsplanen visar var en explosiv atmosfär kan uppstå och vilka krav som ställs på utrustning i en sådan zon (ATEX).

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.