Taxonomy

Bengt Dahlgren hjälper dig med taxonomi och möjligheten att söka grön finansiering.

Vårt team har grottat ner sig i taxonomin, genomfört webinarier och utbildningar till kunder. Även utvecklat verktyg, arbetat med kunder, pratat med branschorganisationer, banker och andra för att hela tiden hålla kunskaperna aktuella.

Vår kunskap är en blandning av ingenjörsskap och ekonomi. Vi jobbar med strategi, risk, energi, hållbarhet, miljöcertifieringar, avfallsfrågor och mycket annat. Vi kan fastighetsbranschen, vi kan byggnader, vi kan regler och de lagkrav som finns. 

Vad är EU-taxonomi?

EU har tagit fram ett verktyg som klassificerar bland annat vad som utgör
en hållbar byggnad, förvärv, renovering, nybyggnation eller olika typer av
installationer som påverkar energi. Det gör att man inte kan slänga sig med
ordet hållbart på samma sätt!

EU-taxonomi för grön finansiering

Taxonomin kommer vara det som styr tillgången till grön finansiering. Det finns krav på bolag att rapportera andel av omsättning, Capex och Opex, som efterlever taxonomin. Rapporteringskravet gäller för företag med fler än 500 medarbetare.

Utbildning och involvera organisationen

Ofta brukar den initiala kontakten handla om att orientera sig i arbetet. Att förstå
vad taxonomin är, hur den påverkar branschen, vilka “måsten” som finns och vad
incitamenten är. Därefter handlar det ofta om att involvera personer som äger olika frågor och data kopplat till EU-taxonomin. Orientering och utbildning kan också skilja sig beroende på vem i organisationen

Taxonomin kan beröra många, den är till exempel relevant för:

 • Hållbarhetschef
 • Ekonomichef
 • Projektledare
 • Förvaltare
 • Kravställare
 • Specialister internt som jobbar:
 • Energi
 • Utsläpp
 • Avfall
 • Material
 • Risker
 • Biologisk mångfald
 • Vatten

Verktyg för att effektivisera och förenkla

I slutändan handlar EU-taxonomin om att avgöra om ifall en byggnad är hållbar eller inte. Det är efterlevnad av ett antal kriterier som avgör detta. Vi har tagit fram ett verktyg som kan appliceras på samtliga aktiviteter.

Det kan handla om att: 

 • Identifiera, kartlägga risker, åtgärdsförslag inom klimat- och sårbarhetsrisker i enskilda byggnader.
 • Genomlysa energianvändningen i er fastighet/fastighetsbestånd för att analysera potentialen.
 • Kartlägga fastigheterna för att identifiera energisparåtgärder för att uppfylla taxonomin.
 • Projektera eller projektleda det fysiska arbetet med att utgöra energieffektiviseringsåtgärderna.
 • Följa upp och rapportera efter genomförda åtgärder.
 • Vara ett stöd och bollplank under hela processen!

Rådgivning kring taxonomi

Våra medarbetare på Bengt Dahlgren har kompetens och erfarenhet av att stötta bolag kring taxonomin på övergripande nivå likväl som i projekt. Vi har inte alltid alla svaren eftersom taxonomin är ny men det är vår roll att hitta lösningar på era behov.

Behoven kan variera, det kan handla om att:

 • Genomlysa verksamheten utifrån taxonomin.
 • Ta fram hur ni ska kravställa eller följa upp efterlevnad
 • Skräddarsy ett verktyg
 • Agera bollplank

Ladda ned vår handbok inom taxonomi här.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.