Grön finansiering

Grön finansiering blir allt vanligare för att finansiera hållbara initiativ

2030 ska Sverige ha nått ett etappmål på vägen mot klimatneutralitet – minst 63 procent lägre klimatpåverkande utsläpp än 1990. Inget av målen bedöms kunna nås med nuvarande omställningstakt. Greenergy kan bistå i att hitta lösningarna för ditt bolag eller den kommun du representerar. 

Greenergy är dotterbolag till teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren. I samarbete med SEB och deras energifond Nordic Green Energy Fund, en EES-baserad alternativ investeringsfond med fokus på förnybar energi, bygger vi lokal förnybar energi för kommuner, fastighetsägare och industrier i hela Norden.

SEB Nordic Green Energy står för investeringskostnaderna medan Greenergy står för teknisk kompetens genom hela processen, från projektidé till förvaltning och i hela driftskedet.

Greenergy och SEB Investment Management har startat ett samarbete för att bygga lokala hållbara energilösningar åt fastighetsägare, industrier, stadsdelar och kommuner. Energilösningarna finansieras av den nystartade gröna fonden SEB Nordic Green Energy Fund, med samlade investeringsmedel på över 2 miljarder kronor och vänder sig till fastighetsägare, industrier, stadsdelar och kommuner.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.